हामचो बारे में

 

हल्बी गोटक भाषा आय जोन  छत्तीसगड़ भारत ने पड़ू आय

बड़े सकरिया गोटाउ आयाऊ आत 

782,000

लोक मनचो जाती 

हल्बा

सास्त्र  चो  शबद  कोष   

नुआ नियम 

आडियो चो बाइबल निहाय 

 

 यीशु  चो फिलिम

दक तोर आय  

सुसमाचार चो रिकाडिंग सुनचो  बीतीं 

अनुवाद   साल /स्टेटस 
बाइबाल शब्दकोस  हां
नुआ नियम  2017
पूरा बाइबल  कोनी सुचना 

 

Data Courtesy : जोशुआ  प्रोजेक्ट